20.08.2015

Yönetim kurulumuz 19 Ağustos  2015 tarihli kararı ile şirketimizin bağımsız denetimden geçen 30.06.2015 ara dönem finansal tablolarında yer alan karı üzerinden bu dönem ile sınırlı pay sahiplerine nakten kar payı avansı dağıtılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve bu  hususunun şirketimizin ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.


Her hakkı saklıdır. @2012 Umpaş Holding A.Ş.