Ortaklara Duyuru

FİZİKEN  HİSSE SENEDİ BULUNDURAN ORTAKLARIMIZA

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.  TARAFINDAN DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 21.11.2014 tarih ve 33/1113 sayılı toplantısında Şirketimizin 42.000.000 TL ödenmiş sermayesini temsil eden paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) Serbest İşlem Platformu’nda işlem görmesi için hazırlanan izahnamenin onayına karar verilmiştir.

Şirketimiz bu karar doğrultusunda söz konusu BİST Serbest İşlem Platformu’nda işlem görebilmek için Borsa İstanbul A.Ş.’na gerekli başvuruları yapmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’na üye olmuştur. Şirketimizi MKK nezdinde temsil etmek üzere DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (“DenizYatırım”) ile Yetkilendirme Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13’ncü maddesi* hükmü uyarınca; Şirketimiz ortaklarının mevcut ortaklık paylarının, BİST Serbest İşlem Platformu’nda işlem görebilmesi için hisse senetlerinin ortaklarımızdan bir tutanak ile teslim alınarak, kaydi sisteme dahil olması (kaydileştirmesi) gerekmektedir. Kaydileştirme hisselerinizi satmak anlamına gelmeyecek olup, tasarruf hakkı yine sizde olacaktır. Şirketimiz paylarının kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar fiziken teslim edilmeyen hisse senetleri, Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecek ve bu hisseler üzerindeki sınırlı ayni haklarınız kendiliğinden sona erecektir. Hak kaybına uğramamak için kaydileştirme işlemlerinizi tamamlamanızı rica ederiz.

Ortaklarımızın hisse senetlerinin MKK nezdinde kaydileştirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ortaklarımızın;

- DenizBank A.Ş.’nin herhangi bir şubesinde mevduat ve DenizYatırım nezdinde menkul kıymet yatırım hesabı açmaları,

- DenizYatırım nezdinde açılan menkul kıymet yatırım hesap numarasını ilgili banka şubesinden almaları,

- Nüfus cüzdanı, fiziki hisse senetleri ve DenizBank A.Ş. şubesinden aldıkları menkul kıymet yatırım hesap no’su ile birlikte,

Köme Mahallesi Taslak Sok. No:9/A UŞAK adresinde bulunan şirketimizin Ortaklık İlişkileri Bölümüne gelmeleri gerekmektedir.

- Ortaklarımız Şirketimizi 0.276 223 90 33 no’lu telefonlardan arayarak her türlü bilgi ve desteği alabilirler.

Ortaklarımızın yapması gereken bu işlemler Sermaye Piyasası Kurulu’nun ortaklarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla aldığı karar gereğince yapılmaktadır.

Ortaklarımıza duyurulur

Saygılarımızla,


Her hakkı saklıdır. @2012 Umpaş Holding A.Ş.