Genel Bakış

PERSONEL
Bir şirketin en değerli sermayesi personelidir. Ve bizler, kalifiye, iyi eğitilmiş bir ekibin ve iyi bir çalışma ortamının ne kadar önemli olduğunu biliriz. Müşteri memnuniyetinin, dolayısıyla uzun süreli büyüme ve başarının garantisi budur. Personel teşvikleri ve gelişim desteği bu yüzden şirket hedeflerimizin ön sıralarında yer alır. 500 den fazla çalışanımız her gün gayretle ve bireysel girişkenlikle müşterilerimizin iyi hizmet almasını sağlar. Çünkü yetkin ve güvenilir hizmet anlayışı, bizim en önemli özelliğimizdir.

DEĞERLER ve HAZIRLIK
Umpaş Holding, gücünü insanlığa hizmet esasına bağlı değerlerinden alır. Bulunduğu sektörlerde teknolojik ve yönetsel know-how üretebilecek düzeyi yakalayan Umpaş Seramik, ürettiği mal ve hizmetleri üstün kaliteyi gözeterek piyasalara arz eder. 5 kıtada onlarca ülkede pazar payını istikrarla arttıran Umpaş Seramik ürünleri, şirketin dünya ölçeğinde ticaret ve finans muhatapları karşısındaki saygınlığının en önemli kaynaklarıdır. 

GÜÇLÜ KURULUŞ, GÜÇLÜ ORGANİZE
Umpaş Holding, bireysel başarıların kurumsal başarıya dönüşmesinin güzel bir örneğidir. Binlerce iştirakçi, binlerce tedarikçi ve çalışanın el birliğiyle oluşturduğu gelişmiş ve yerleşmiş kurumsal kültürü ile, çağın gerektirdiği teknoloji ve bilgi birikimini yakalamış, finansal ve sektörel başarılarını sürekli hale getirmiştir. Umpaş Seramik 'in saygın ve güvenilir markaları başta Türkiye'de olmak üzere dünyanın dört bir yanında pazar sahibidir.

HEDEF İÇİN SERMAYELERİN BİRLEŞMESİ
Umpaş Holding'in temelleri idealist bir grup girişimcinin sermayelerini hedefleri doğrultusunda birleştirmeleriyle atılmıştır. İlk şirketi 1990 yılında kurulan Umpaş, 1997 yılında holdingleşmiş, 2002 yılında "sermayesinin %100'ü halk ortaklığına açık bir halk şirketi olmak" hedefiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlarına girmiştir. Zamanla binlerce ortağının desteğiyle çalışma alanlarını genişletmiş ve çeşitlendirmiştir. Gıda, makine, seramik, inşaat, perakendecilik ve alışveriş merkezleri gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Umpaş Holding yatırım yaptığı alanlarda yeni teknoloji geliştirebilen bilgi birikimi ile global düzeyde kalite, verimlilik ve saygınlıkla birlikte anılmaktadır. 

İŞBİRLİĞİ ve GÜVEN
Umpaş Holding, birlikteliğin gücünü kullanarak zorlukları sermayedarlarının desteği ile aşmıştır. "Yanlızca kalitede rekabet" felsefesi ile hareket ederek müşterileri, partnerleri ve hatta rakiplerince "güvenilir" bir kurum olarak kabul görmüştür. Sağladığı güvenle yeni birliktelikler oluşturmuş, iş birliği temelinde yükselen yeni yatırım ve projelere öncülük etmiştir. Umpaş 'ın, faaliyet gösterdiği piyasalarda oluşmuş krizlere rağmen, kendini toparlamış ve bugünlerde tekrar istikrarı yakalayabilmiştir.Umpaş, sürdürülebilir başarı hedefini bu prensiplerle teminat altına almıştır.

İSABET ve İSTİKRAR 
Umpaş Holding, faaliyetlerini araştırma geliştirme ve fizibilite süreçlerinin üzerine bina ederek yatırımlarında isabet kaydetmiştir. imkanları ve hedefleri maksimum verim esasıyla dengeleyen Umpaş, insan merkezli yönetim felsefesi ile öz kaynaklarını sürekli arttırmış ve kuruluşundan buyana, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşanan iktisadi krizlere rağmen faaliyetlerine devam etmektedir.

Her hakkı saklıdır. @2012 Umpaş Holding A.Ş.